The competition period of the Leopold Bloom Art Award is over

This is the third edition of the Leopold Bloom Art Award, which is aimed at supporting progressive contemporary visual artists in Hungary and their presence in the international art scene.At the end of the competition period the more than 100 applicants, which number far exceeded the previous years, show the popularity of one of Hungary’s most valuable fine art prize. The applications contain the works of painters, photographers, scluptors, and also performance artists.

>>>

Az idén harmadik alkalommal került kiírásra a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj, melynek célja a kortárs magyar képzőművészek progresszív alkotóinak elismerése és nemzetközi bemutatkozásuk támogatása. A pályázási időszak lezárult. A díj népszerűségét jól mutatja, hogy korábbi évek jelentkezőinek számát messze felülmúlva, több mint 100-an pályáztak Magyarország egyik legjelentősebb képzőművészeti díjára.

>>>

Több mint százan pályáztak, az előzsűrizett 15 művész nevét június 16-án, a Bloomsday keretein belül hirdetik majd ki. Díjkiosztó szeptember elején.

>>>

Az idén harmadik alkalommal került kiírásra a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj, melynek célja a kortárs magyar képzőművészek progresszív alkotóinak elismerése és nemzetközi bemutatkozásuk támogatása. A pályázási időszak április 30-án lezárult. A Díj sikerét jól mutatja, hogy korábbi évek jelentkezőszámát messze felülmúlva, több mint 100-an pályáztak Magyarország egyik legjelentősebb képzőművészeti díjára.

>>>

A Leopold Bloom Képzőművészeti Alapítvány és a Pepper Art Projects pályázatot írt ki magyar képzőművészeknek a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj elnyerésére.

>>>

Magyarország egyik legnagyobb értékű kortárs képzőművészeti díja. A Leopold Bloom Alapítvány és a Pepper Art Projects szervezésében hirdetik meg a kortárs magyar képzőművészet egyik legjelentősebb elismerését, a hazai művészeti élet progresszív alkotóit és nemzetközi megjelenésüket támogató képzőművészeti díjat.

>>>

Harmadik alkalommal került meghirdetésre Magyarország egyik legnagyobb értékű kortárs képzőművészeti díja.

>>>

Harmadik al­ka­lom­mal ír­ták ki a Leopold Bloom kép­ző­mű­vé­sze­ti dí­jat; a két­éven­te meg­hir­de­tett, 10 ezer eu­ró össze­gű dí­jat a győz­tes egy kül­föl­di ki­ál­lí­tás, az ah­hoz kap­cso­ló­dó költ­sé­gek és kül­föl­di je­len­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra hasz­nál­hat­ja fel.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat; a kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat; a kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>