A Leopold Bloom Alapítvány és a Pepper Art Projects szervezésében harmadik alkalommal ítélik oda a  kortárs magyar képzőművészet egyik legfontosabb díját, amely a hazai művészeti élet progresszív alkotóit és nemzetközi megjelenésüket támogatja.

>>>

Idén harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat. A kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat; a kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>

A Leopold Bloom Képzőművészeti Alapítvány és a Pepper Art Projects szervezésében meghirdetésre kerül a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj.

>>>

Harmadszorra írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti pályázatot: az alapító az ír Mary McLoughlin és John Ward, akik kétéventi hirdetik meg a versenyt. A győztes 10 ezer eurót nyerhet, amiből egy külföldi kiállítást és az ahhoz kapcsolódó költségeket finanszírozhatja a legjobbnak választott képzőművész.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat, amelyet Magyarországon élő ír vállalkozók alapítottak. A kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel. A Leopold Bloom-díj Magyarország egyik legnagyobb értékű kortárs képzőművészeti díja.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat; a kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat; a kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>

Harmadik alkalommal írták ki a Leopold Bloom képzőművészeti díjat; a kétévente meghirdetett, 10 ezer euró összegű díjat a győztes egy külföldi kiállítás, az ahhoz kapcsolódó költségek és külföldi jelenlétének biztosítására használhatja fel.

>>>

Harmadik al­ka­lom­mal ír­ták ki a Leopold Bloom kép­ző­mű­vé­sze­ti dí­jat; a két­éven­te meg­hir­de­tett, 10 ezer eu­ró össze­gű dí­jat a győz­tes egy kül­föl­di ki­ál­lí­tás, az ah­hoz kap­cso­ló­dó költ­sé­gek és kül­föl­di je­len­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra hasz­nál­hat­ja fel.

>>>