EN / HU

Albert Ádám

Művészeti megközelítésmódom a kulturális átadás, azaz a tudástermelés eszközeinek és módszereinek különböző aspektusaira reflektál, figyelembe véve azok történeti időben és földrajzi térben változó módozatait. Ezeket a társadalompolitikai kérdéseket az esztétika területén, a műveken keresztül áttételesen veszem górcső alá. Ezért a művek megmunkálása, művészi formája, a készség értéke fontos szerepet tölt be munkáimnál. Műveim jelentős része installációs formában kerül kiállításra, mivel ez a forma lehetővé teszi, hogy bizonyos problémafelvetéseket árnyaltabban és indirekt módon, sok eltérő szempontot integrálva mutassak meg a tárgyak egymás mellé rendelésének segítségével. Ezek az installációk olyan kontextust hoznak létre, amely kutatás alapú társadalmi, kulturális, történelmi, politikai, illetve gazdasági kritikát fogalmaz meg, mivel a történeti kontextusukat és annak továbbélését is mélységében kutatom. Vagyis nem csak a múlt egyes pillanatait mutatom meg, hanem a tudás rendszerek és tudástermelés komplex összefüggéseit, együttélését, és a sokszor nem egyértelmű kapcsolódási pontjait is. Közvetett módon arra is felhívom a figyelmet, hogy a kontextusok eltérő kerete hogyan változtat a nézőpontokon, vagy hoz létre olyan konstellációkat, melyek aláássák vagy éppen megerősítik a dolgok rendjét. Az esztétikain keresztül próbálom megérteni és kritika alá vonni a hatalmi rendszereket, azaz a biopolitikát, tudástermelést, vagy a társadalmi valóságok geopolitikai alapjait.

honlap >>>

képgaléria >>>


Albert Ádám: Descriptio, installáció, 2013

Albert Ádám: Never take a trip alone, installáció, 2011

Albert Ádám: A bauxit-krízis, 2014

videó >>>